POTRZEBUJESZ
POMOCY PRAWNEJ ?

Skontaktuj się telefonicznie z adwokatem bądź skorzystaj z naszego programu e-porada. Dzięki niemu dostaniesz odpowiedź w możliwie jak najszybszym czasie.

Adwokat Arkadiusz Pawłowski

Tel. (+48) 730 920 045

E-mail: pawlowski.adwokat@gmail.com

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Pawłowski z siedzibą w Przemyślu powstała w celu świadczenia profesjonalnych i rzeczowych usług prawnych opartych na wiedzy i doświadczeniu na najwyższym merytorycznym poziomie. Kancelaria dąży do zapewnienia swoim klientom profesjonalnej i terminowo realizowanej pomocy prawnej. Zawodowo zajmujemy się pomocą osobom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, przy czym ceny usług dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów.

Kancelaria Adwokacka przywiązuje ogromną wagę do poufności i działania opierając je o najwyższe standardy etyczne i zawodowe. Wszystkim klientom korzystającym z usług Kancelarii oferujemy indywidualne podejście do sprawy. Przede wszystkim dbamy o bezpośredni kontakt z klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych nam spraw.

Przedsiębiorcom zapewniamy permanentną i kompleksową obsługę prawną, z uwzględnieniem specyfiki branży, w której pracują. Oferujemy obsługę klientów korporacyjnych nie tylko w zakresie bieżącej konsultacji prawnej, ale również przy realizacji długoterminowych przedsięwzięć.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria Adwokacka stale współpracuję z innymi adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami oraz zaprzysiężonymi tłumaczami językowymi.

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka adw. Arkadiusz Pawłowski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów świadczy usługi prawne w następującym zakresie:

Prawo cywilne

gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów

Prawo karne

zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prawo rodzinne

zespół norm prawnych regulujących zarówno osobiste, jak i majątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

Prawo administracyjne

reguluje ogół stosunków pomiędzy instytucjami i organami państwowymi o charakterze administracyjnym i innymi podmiotami społecznymi, zajmującymi się zagadnieniami administracyjnymi

Prawo gospodarcze

zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

gałąź prawa zajmująca się regulacją stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami wraz z systemem świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa

Pozostałe dziedziny działalności

Kancelaria Adwokacka adw. Arkadiusz Pawłowski poza wymienionymi powyżej gałęziami prawa zajmuję się sprawami z zakresu:
• Prawa sportowego     • Prawa farmaceutycznego    • Prawa medycznego
• Prawa budowlanego    • Prawa prasowego    • Prawa autorskiego
• Prawa IT    • Prawa własności intelektualnej    • Prawa zamówień publicznych

E-porada

Z uwagi na ciągły rozwój technologii Kancelaria Adwokacka adw. Arkadiusz Pawłowski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów świadcząc również usługi on-line w formie elektronicznej porady prawnej. Dzięki temu mogą Państwo zasięgnąć fachowej porady prawnej bez konieczności wychodzenia z domu. Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego możecie Państwo złożyć wniosek o poradę on-line.

Porady prawne udzielane są odpłatnie. Po otrzymaniu od Państwa pełnego opisu sprawy Kancelaria wycenia wartość usługi. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo zadania dodatkowych pytań oraz przesłania koniecznych dokumentów. Dopiero wtedy podejmujecie Państwo decyzję o chęci skorzystania z usług Kancelarii. Z chwilą otrzymania od Państwa akceptacji wyceny Kancelaria podejmuje działania prawne.

konsultacja

Siedziba główna Kancelarii wraz z filiami